Stora Teatern - Göteborg

OM FÖRETAGET

BTK, Bertil Tunbratt Konsult AB är ett konsultföretag inom byggsektorn. Vår definitiva spetskunskap är inom putsat- och murat byggande. Såväl det gäller renoveringsarbeten eller nyproduktion.

Den övergripande allmänna byggkunskapen inom byggsektorn som företaget besitter borgar för att vi kan vara behjälpliga även i allmänna byggfrågor. Efter mer än 40 års erfarenhet av byggbranschen är vår kunskap, förankring och kontaktyta enorm vilket kommer att vara till nytta för våra kunder.

Vår affärs ide inom vårt gebit är att:

 • vara bollplank åt både proffs och enskilda byggintressenter.
 • vara beställarens förlängda arm och företrädare i byggprocessen
 • utföra kalkylarbeten
 • utföra projektledning, arbetsledning, inventering, kontroll, besiktning.
 • utföra besiktningar och upprätta handlingar på befintliga byggnader.
 • med vår specialkunskap ta tillvara och ”stå upp” för våra kunders olika projekt.
 • hjälpa ”den lilla människan” i en svår byggprocess.

 

MiljöpolicyMiljöpolicy KvalitetspolicyKvalitetspolicy

CV Bertil Tunbratt

 • Utbildning till anläggningsingenjör.
 • Grov-/betongarbetare, mätbiträde, utsättare, arbetsledare, platschef på Kullenbergs Anläggningsavdelning.
 • Avdelningschef BSAB – Fasad.
 • Egen företagare i putsnings- och murningsbranschen.
 • Projektledare på många större fasadrenoveringar i Göteborg.
 • Klass 1 rättigheter i Putsningsarbeten
 • Klass 1 rättigheter i Murningsarbeten.
 • Styrelse uppdrag i Svenska Putsentreprenörföreningen SPEF
 • Ordf. i Tekniska Komitten i Svenska Putsentreprenörföreningen SPEF.
 • Svensk representant i EU arbetet med att skapa normer för putsningsarbete inom EU, samt upprättandet av normen CEN, JWG 5, TC 245.
 • Sakkunnig vid upprättandet av AMA, kap. F och LB.
 • Sakkunnig i SP:s utredning om enstegstätade regelväggar 2007 till 2011 (SP 2011:61)
 • Styrelsearbete/ Ordf, Specialföretagsgruppen i Byggföreningen Väst inom Sveriges Byggindustrier, BI.
 • Styrelsearbete/ordförande i Byggföreningen Väst inom Sveriges Byggindustrier, BI.
 • Styrelsearbete i Regionstyrelsen inom Sveriges Byggindustrier, BI.
 • Stämmoombud i Sveriges Byggindustrier, BI.
 • Hedersmedlem i Svenska Puts Entreprenör Föreningen (SPEF)